Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Horní Krupá 49, 580 01
info@zemedelskaspolecnost.cz
+420 569 436 600

Podklady – Valná hromada

Statutární orgán společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vl. 2027 se sídlem Horní Krupá 49 PSČ: 58001., IČO: 25934546 dále jen jako“ Společnost“) považuje aktuálně za nezbytné, aby byly projednány body, které dle Stanov Společnosti spadají do působnosti valné hromady Společnosti. S ohledem na stávající situaci spojenou s šířením coronaviru a protiepidemickými opatřeními exekutivních orgánů ČR je navrhováno, aby společníci v souladu s ustanovením §19 a násl. z.č. 191/2020 Sb. rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam (korespondenčně).

Závěrka 2020

Zpráva dozorčí rada